De bescherming van je privacy: jij bepaalt via onderstaand keuzeformulier!

IN TO Pimp that Party of OUT TO Pimp that Party?

Persoonsgegevens beschermen: transparantie én controle.
Wat gebeurt er met jouw persoonsgegevens? Waarom worden ze bewaard?

Jij, Pimp that Party en GDPR: samen waken wij over jouw privacy.
Op 25 mei 2018 gaat de General Data Protection Regulation (GDPR) in. Dat is de nieuwe privacywetgeving omtrent de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen. 
Goed nieuws is dat, want hierdoor worden jouw persoonlijke gegevens nog beter beschermd en dat vinden wij bij Pimp that Party niet meer dan logisch. Vanaf die dag is ook ons privacybeleid in lijn met GDPR. We leggen graag uit wat dit voor jou betekent.

 

Privacy keuzeformulier

De bescherming van je privacy: jij bepaalt!

Maak hieronder de keuze of je gegevens wel of niet mogen bewaard en/of gebruikt worden. En of misschien je gegevens dienen aangepast te worden.

CAPTCHA
Gelieve onderstaande code in te geven om de website te vrijwaren van mogelijke spam-inzendingen.
Beeld-CAPTCHA
Vul de karakters in getoond in de afbeelding.

We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat je jouw persoonsgegevens in alle veiligheid aan ons kan toevertrouwen. 
Jouw persoonsgegevens komen bij ons terecht, of zijn reeds bij ons terecht gekomen als gevolg van jouw bestelling/aankoop, jouw inschrijving voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven, jouw communicatie met ons, jouw contacname via onze Facebookpagina of deelname aan een win-actie (communie, beurs,...).
Pimp that Party verwerkt en bewaard deze gegevens voor klantenbeheer, persoonlijke service en advies op maat, om de feestelingen een felicitatie te sturen in de toekomst, direct marketing en communicatie (om jou onze nieuwe producten, ons aanbod of evenementen, onze acties/voordelen/blogs aan te bieden), om onze werking en service te evalueren, om jouw vragen te beantwoorden en om met jou te communiceren. Pimp that Party mag jouw gegevens verwerken en bewaren op basis van jouw toestemming, van het gerechtvaardigd belang om te ondernemen, van de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten of van de noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst, het voldoen aan een wettelijke verplichting.

We gaan niet aan het feesten met jouw persoonsgegevens.
We delen jouw persoonsgegevens enkel met derden met jouw toestemming en/of indien het nodig is om jou onze diensten te kunnen verlenen of als het wettelijk verplicht is. Het delen kan dus met verbonden ondernemingen (onze feestpartners) of met derden die voor onze rekening gegevensverwerking doen (zoals o.a. onze boekhouder). Hierbij wordt niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de beschrijvingen in onze privacyverklaring.
Uiteraard verkopen of verhuren wij jouw gegevens nooit aan derden of geven wij de gegevens vrij aan derden, behoudens gevallen omschreven in onze privacyverklaring of zoals aan jou meegedeeld ten tijde van de verzameling van jouw gegevens.

Uitschrijfoptie of aanpassingen van jouw persoonsgegevens
Vanaf 25 mei voorzien wij in deze Privacyverklaring een specifieke opt-out. Dat wil zeggen dat je ten alle tijden kan uitschrijven op onze nieuwsbrief (sowieso via de link onderaan elke nieuwsbrief). En/of kan aangeven of je gegevens al dan niet verder bewaard mogen worden/verwijderd dienen te worden uit onze bestanden. Dienen jouw gegevens aangepast te worden, dan kan je dit ook eenvoudig vragen via deze opt-out bovenaan deze pagina. 
Bij het aangeven van jouw recht om jouw gegevens te wissen, zullen wij geen verder gebruik maken van jouw persoonsgegevens en zullen deze gegevens enkel nog bewaard worden voor zover en in de mate dat dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
Kiezen voor een uitschrijving en/of het niet verder bewaren van jouw gegevens kan tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer verder (naar behoren) kunnen verlenen.

Minderjarigen
Pimp that Party voert een strikt beleid voor de verwerking van persoonsgegevens van minderjarigen. Persoonsgegevens van minderjarigen worden ons enkel verstrekt via een meerderjarige persoon (zoals o.a. de ouder(s) die ons vrijblijvend en dus met toestemming de naam, de geboortedatum, het geslacht, de interesses van de kinderen/het kind rechtstreeks geeft/geven).

Privacyrechten
We kunnen jouw persoonsgegevens wel bekend maken wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht of in het kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele, illegale of frauduleuze activiteiten.
Bij verkoop van Pimp that Party BVBA behoudt Pimp that Party zich het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval van deelse of gehele verkoop van de onderneming. Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zal Pimp that Party alle redelijke maatregelingen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons vertsrekte persoonsgegegevens en dit op een manier die overeenstemt met de privacyverklaring.
Je kan vragen om de persoonsgegevens die je ons rechtstreeks hebt gegeven in een eenvoudig leesbaar formaat te ontvangen. Dit kan door een schriftelijk aangetekend verzoek te verzenden naar Pimp that Party BVBA, Broekstraat 13, 3440 Zoutleeuw. Al dan niet met de bedoeling/toestemming te geven om jouw gegevens door te geven aan derden. 
Wanneer jij een vraag of een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je ons deze overmaken via mail: info [at] pimpthatparty [dot] be
Wanneer jij op een bepaald moment zou vinden dat een van je rechten niet werd gerespecteerd, kan je daarbovenop contact opnemen met de Belgische Privacycommissie (https://www.privacycommission.be/).

 in de Disclaimer.

   BLIJF OP DE HOOGTE

 

 

 

 

 

       

 

 

© 2017 Pimp That Party  |  Site by ZuPP

OVER ONS

 

 

CONTACT


Pimp That Party BVBA

Broekstraat 13,  3440 Zoutleeuw

+32 477 46 25 12

info [at] pimpthatparty [dot] be

 

 

<NONE>