Retouren & Service

Retouren

Retourrecht

Het retourrecht geldt uitsluitend voor consumenten die producten aankopen voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik.
De consument heeft het recht om artikelen/producten geleverd door Pimp that Party binnen de 7 werkdagen (te rekenen vanaf de dag van ontvangst) te retourneren in de originele, gesloten en onbeschadigde verpakking, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur. En met vermelding van de reden van retourzending.

Enkel wanneer aan alle voorwaarden voor aanvaarding van retour is voldaan, zal Pimp that Party zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de 30 dagen na ontvangst van de retourzending, het bedrag van de geretourneerde artikelen overmaken op rekening van de consument die retourneert. Dit bedrag is uitgezonderd de verzendingskosten, eventuele bankkosten, behandelings- en administratiekosten, deze worden immers in mindering gebracht van het terug over te maken bedrag.

Kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de consument.

Verzakingstermijn

Herroepingsrecht

Deze bepaling is enkel van toepassing op  reservaties/bestellingen geplaatst door een consument voor wat betreft de koop van feestpakketten/-artikelen en/of de huur van feestkoffers/-artikelen. De consument heeft het recht aan Pimp that Party mee te delen dat hij afziet van de koop/huur, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 7 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de diensten-/huurovereenkomst. Er mag nog geen levering hebben plaatsgevonden.

De reservatie/bestelling kan dus kostenloos worden geannuleerd, mits schriftelijke kennisgeving aan Pimp that Party, tot 7 dagen na het afsluiten van de diensten-/huurovereenkomst, zijnde bij het plaatsen van de reservatie/directe bestelling. Nadien is de volledige vergoeding verschuldigd als schadevergoeding bij annulatie of weigering van afname.

Dient de gelegenheidsdatum/leveringsdatum verschoven te worden, door een bepaalde te motiveren reden, dan zal Pimp that Party in overleg met de klant zoeken naar een andere geschikte datum. De hierdoor veroorzaakte administratieve of andere ontstane kosten zullen aan de klant verrekend worden.

   BLIJF OP DE HOOGTE

 

 

 

 

 

       

 

 

© 2017 Pimp That Party  |  Site by ZuPP

OVER ONS

 

 

CONTACT


Pimp That Party BVBA

Broekstraat 13,  3440 Zoutleeuw

+32 477 46 25 12

info [at] pimpthatparty [dot] be

 

 

<NONE>

Comments